Gwarancja

Na zakupione u nas rowery i ramy udzielamy 2 lata gwarancji, na pozostałe części 1 rok. 

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ROWERU

 1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie roweru, na który wydana została niniejsza gwarancja i odpowiada jedynie za ukryte wady materiałowe. Sprzedawca jest zobowiązany wydać kupującemu rower pełnowartościowy, nadający się do natychmiastowej eksploatacji. 
 2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i jest liczony od daty zakupu potwierdzonej przez punkt sprzedaży w dniu zakupienia roweru na karcie gwarancyjnej. 
 3. Kupujący zobowiązany jest do wykonywania czynności obsługowych, regulacyjnych i konserwacyjnych określonych w instrukcji obsługi. 
 4. Wszystkie części zużywające się w trakcie eksploatacji takie jak: opony, dętki, cięgna, łańcuch, wielotryb, siodło i klocki hamulcowe objęte są gwarancją jedynie w zakresie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a nie w związku z ich eksploatacyjnym zużyciem. 
 5. Centrowanie kół nie podlega naprawie gwarancyjnej. 
 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i chemicznych oraz innych, powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, konserwowania i przechowywania.
 7. Reklamacje należy składać w miejscu zakupu lub autoryzowanym punkcie serwisowym, dostarczając do tego miejsca czysty rower. 
 8. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy, gdy wady są możliwe do usunięcia. W razie konieczności wymiany części, zapewnia się je w kolorach uniwersalnych. 
 9. Gwarancja traci swą ważność w przypadku dokonania naprawy w nieuprawnionym punkcie serwisowym lub wprowadzenia zmian konstrukcyjnych.
 10. Czynności przedsprzedażne, które jest zobowiązany wykonać sprzedawca, nie wchodzą w zakres napraw gwarancyjnych.
 11. Jedynie oryginalna, ważna i całkowicie wypełniona podczas sprzedaży roweru karta gwarancyjna jest podstawą przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.


Udostępnij