16" - Obręcze - Części rowerowe - ilość otworów: 16, 24